islaaminna diini elle xissiima makaadoodak konoy hayto^makaado: Cajji

Mu tummabul nee yanfaqeh