saay kee amaan islminnah addal yan

Mu tummabul nee yanfaqeh