?islaminnak yaaxigeenim faxximtam mactiyaay

Mu tummabul nee yanfaqeh