islaamitam faxaah laakin

Mu tummabul nee yanfaqeh