islaminna^ rakiibo kee kay mabaadii

Mu tummabul nee yanfaqeh