islaaminna diinik yaaxigeenim faxximtaama, qakiidatak tekkekiiy qibaadak tekkekiiy gexsok tekkek

Bicsiyya :

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh