Sadarkaa salaata jamaa’ah

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee sadarkaa guddina salaata jamaa’ah irratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: