Tawassula heyyamamaa fii dhoowwamaa

kitaaba qopheessuu. :

hiikkaa:

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessatti tawassulli hayyamamaafii kan dhoowwaa tahes kan akkam akka tahe ragaadhaan (daliilaan) wajji ibsamee jira.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.