Soomana ramadaanaa seera sadarkaa fii naamusa isaa

kitaaba qopheessuu. : garee ulamaaii

hiikkaa: Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun akkaataa soomana ramadaanaa sirritti nama hubachiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.