معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 3

 • Српски

  PDF

  Питање: Које место у Исламу заузимају суфије? Колико је исправно мишљење да постоје Божији робови и Његови штићеници који имају блиску везу са својим Господаром? Неки људи су чврсто уверени у истинитост ове појаве, и сматрају да за то имају потврду у разним религијама и на готово свим меридијанима. Какав суд донети о онима који за себе тврде да су суфије или њихови следбеници? Зар молитва и спомињање Бога није једна врста везе између роба и његовог Господара?

 • Српски

  PDF

  Питање: Да ли бисте могли да нам протумачите 69. одломак кур’анског поглавља Ен-Ниса? Појединци сматрају да је управо тај одломак дозволио људима суфизам као исправан правац у Исламу?

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић

  Суфизам је у времену халифета завладао исламским светом, учинио га да спава дубоким сном и опио га тако да се не може лако пробудити из те опијености, па су се муслимани забавили турбетима, кабуровима и тражењем шефа’ата код њих, седењем у текијама и завијама понављајући зикрове - молбе шејхова, не тражећи посао, нити верско знање. Шејхови су испирали мозгове својих следбеника који су веровали у немогуће и у све што каже шејх. Овај чланак указује на опасност и заблуде суфизма, спомињући говор учењака суфизма