Научне категорије.

  • PDF

    Писац : Ахмед Ферид Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

    О вредности знања, његовом значају и стицању, одабраности учених људи, говоре следећи докази: Узвишени каже: Бог ће на високе степене уздигнути оне међу вама који верују и којима је дато знање - А Бог добро зна оно што радите. (Кур’ан, поглавље Расправа, 11) Такође говорећи о богобојазности Својих робова, Узвишени Бог међу њима посебно истиче учене, па каже: А Бога се боје од робова Његових - учени. Бог је,заиста, силан и Он прашта. (Кур’ан, Створитељ, 28).

  • PDF

    Превод : Сенад Мухић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

    Аутор у овој књизи на јасан и прецизан начин обрађује разне прописе, правила исламског понашања, мудрости, поуке и користи везане за све области исламских наука као што су: исламска доктрина - веровање, исламско право, Посланикове веродостојне предаје, молитве, аскетизам, благост, одгој и др.

Повратне информације