Научне категорије.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић

  Пред вама је јако корисна књига, од познатог исламског учењака, која обрађује следећих десет тема: 1. Тевхид (монотеизам); 2. Савет, опомена; 3. Разлика између добрих и лоших дела; 4. Суђење по другом закону мимо исламског; 5. Социјални услови друштва; 6. Економија; 7. Политика; 8.Проблем немуслиманске доминације над муслиманима; 9. Проблем слабости муслимана; 10.Проблем разједињености и неслоге срца унутар друштва.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Питање: „Зашто је Бог задовољан да су неверници у већем броју од верника? Ако је Ислам истина, зашто, онда, у њега не верује већина људи?“

 • Српски

  PDF

  Учењак : Закир Наик Рецензија : Љубица Јовановић

  Питање: Једна девојка је недавно прихватила Ислам. Њени родитељи су хришћани. Они траже од ње да са њима иде у цркву. Ако одбије, имаће породичних проблема. Може ли ићи са њима у цркву, само да не би нарушила добре односе са родитељима?

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Дијалог између хришћанина и муслимана: Ова књига садржи сажетак узастопних дијалога који су се догодили између аутора и хришћанског свештеника. Одликује се објективношћу и лепим бонтоном, вођењем рачуна да се не повреде верска осећања, као и држањем научног метода у дискусији, у форми питања и одговора. Осам кључних тема су: • Да ли је Аврам био Хришћанин или Јевреј? • Да ли је Библија Божији говор или говор човека? • Монотеизам или Тројство? • Да ли је Исус Бог или човек? • Да ли је Исус Божији син? • Да ли је Исус био разапет а потом оживео? • Први грех и откупљење. • Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над њим, у Библији.

Повратне информације