معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 6

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Појашњавање исправног веровања и позив Богу (Аллаху) је најбитнија ствар и строга дужност свакој особи, јер је оно основа од које зависи исправност дела и њихово прихватање код Бога, па је брига свих Посланика и њихових следбеника, о стварима које руше или умањују веровање, била велика. Исламско веровање је оно са чиме је Аллах слао Посланике, спуштао Књиге и оно са чиме је обавезао човечанство, као што каже Узвишени Аллах: „Ми смо сваком народу посланика послали: 'Аллаху ибадет (богослужење) чините, а лажних божанстава се клоните!'“ (Кур’ан, поглавље Пчела, 36.) Сваки Посланик је дошао са позивом у ово веровање, и све божанске Књиге су објављене да појасне исправно веровање, да појасне оно што га поништава, шта је супротно том веровању или шта га умањује. Ово је веровање наређено сваком пунолетном човеку, па је због места које веровање заузима и његове важности, наређено његово чување, изучавање и упознавање са њим пре свега осталог, нарочито јер се на веровању заснива срећа човечанства, на овоме и на Будућем свету.

 • Српски

  PDF

  Питање: Често читам да се за нешто каже да је велики ширк или да је мали ширк. Можете ли да ми објасните разлику између ове две врсте?

 • Српски

  PDF

  Питање: Који је пропис упућивања дове (молитве) неком другом мимо Аллаху (Богу)?

 • Српски

  PDF

  Пред вама је текст који говори о болести лицемерства и њеној опасности. Лицемерство у основи значи показивати се другима у позитивним особинама и претварати се другачијим него што човек јесте, све у циљу придобијања њихове наклоности и високог мишљења. Рекао је Узвишени Бог: "А тешко онима који, кад молитву обављају, молитву своју како треба не извршавају, који се само претварају!" (Кур’ан, поглавље Ел-Ма’ун, 4-6)

 • Српски

  MP3

  Посланик Мухаммед, мир над њим, је лечио проблем душевне празнине тако што је оживљавао она одгојна значења која произилазе из веровања у Аллаха, Његове једноће и дистанцирања од идолпоклонства, а затим веровања у посланство и веровесништво, небеске Књиге, анђеле, Судњи дан и Аллахову одредбу, било да је одредба добра или лоша.

 • Српски

  PDF

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.