معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 16

 • Српски

  PDF

  Превод : Ирфан Клица Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Докази о Божијем постојању небројени су и њихов број је онолики колики је и број Божијих створења. Свако Божије створење носи са собом и доказ који нас упућује на његовог Створитеља и који нас упознаје са постојањем Свезнајућег и Мудрог Створитеља. Узвишени Бог је казао: „На небесима и на Земљи, заиста, постоје докази за оне који верују.“ (Кур’ан, 45:3)

 • Српски

  PDF

  Питање: Да ли муслимани обожавају Јединог Бога?

 • Српски

  YOUTUBE

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај видео нам указује на складност Божјих система који су присутни у свемиру и у нама, подсећајући нас на прецизност и уметност стварања. И заиста су ти знаци довољни сваком разумном бићу да кроз лепоту и величанственост стварања спозна величанственог Створитеља.

 • Српски

  PDF

  Овај чланак говори о деловима веровања у Бога (Аллах): - Веровање у постојање Бога. - Веровање да је само Бог Господар и да у томе нема судруга. - Веровање да је само Он достојан обожавања. - Веровање да само Бог поседује потпуна својства и најлепша имена. Уз сажето спомињање доказа и правила која се за њих вежу.

 • Српски

  PDF

  У овој рецензији можете наћи одговор на једноставно питање "Ко је Аллах?"

 • Српски

  PDF

  Да ли сте у могућности да изложите мушрицима (политеистима, многобошцима) доказ Аллахове једноће, слављен и узвишен је Он?

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Веровање у Бога је нешто што је уграђено у људски ум и срце. Сходно томе није чудно што су током историје сва људска друштва - осим неколико изузетака веровала у постојање Бога. Ако само погледамо кроз историју човечанства, дефинитивно ћемо увидети да је већина људи веровала у Бога. Наведена су шест јасна, разумна доказа који указују на постојање савршеног и милостивог Створитеља.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај чланак објашњава стварност тога да је Узвишени Бог Тај Који опскрбу даје и чини да све опстоји. И указује на величанственост човековог организма, а што указује на величанственост Створитеља Који све савршено ствара.

 • Српски

  PDF

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Заблуда: Кур’ан каже да само Бог зна који је пол детета у мајчиној утроби, али данас, након напретка медицине, сви врло лако можемо да утврдимо дечји пол. Зар кур’ански ајет који говори о томе није у контрадикцији са савременом медицином?

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Материја је та од које се састоји овај видљиви свемир. Материју налазимо у три стања, а не у једном стању, и свако то стање има своју мудрост… Ко је тај ко је створио ова мудра стања у једној материји? Ко је одредио неопходне законитости за свако од ових стања?

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  У доказе о истинитости Мухаммедовог, нека су Божији благослов и мир над њим, посланства убраја се и његово обавештавање о ономе што је тада још увек било непознато, свеједно да ли се радило о ономе што тек треба да се деси у будућности, ономе што се десило у прошлости или о садашњости.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Детаљно да опише оно што се сматра непознатим (ар. ел-гајб) може само особа која је то видела или чула. Због тога кажемо да је импозантан Веровесников, нека су Божији благослов и мир над њим, опис његовог Господара, мелека (анђела), Џеннета (Раја), Џехеннема (Пакла)... Сасвим је сигурно да то није могао да учини било који други човек! Веровесников опис Узвишеног Бога не садржи никакву мањкавост. Он обилује сваким нужним савршенством који припада Узвишеном Богу. Тако Га описује апсолутном моћи, неисцрпном мудрошћу, бескрајном милошћу, савршеним животом, али и другим именима и особинама. Назвао Га је најлепшим именима, а описао Га је најлепшим особинама.

 • Српски

  MP3

  Предавач : Закир Наик Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Ненад Ристић

  Одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.

 • Српски

  MP3

  Предавач : Закир Наик Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Ненад Ристић

  Питање: Кур’ан каже да само Бог зна који је пол детета у мајчиној утроби, али данас, након напретка медицине, сви врло лако можемо да утврдимо дечји пол. Зар кур’ански ајет који говори о томе није у контрадикцији са савременом медицином? Аудио обрада: Ненад Ристић

 • Српски

  PDF

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.

 • Српски

  PDF

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.