معلومات المواد باللغة العربية

Број материјала: 41

 • Српски

  PDF

  Пред вама је књига о веровању у Божију једноћу – чисти монотеизам. Аутор је дао скраћени приказ монотеизма са лакоћом у изразима. Нема сумње да је наука о веровању основа на којој се гради све остало. С тога је неопходно њено проучавање како би дела која радимо била исправна и прихваћена код узвишеног Бога

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Појашњавање исправног веровања и позив Богу (Аллаху) је најбитнија ствар и строга дужност свакој особи, јер је оно основа од које зависи исправност дела и њихово прихватање код Бога, па је брига свих Посланика и њихових следбеника, о стварима које руше или умањују веровање, била велика. Исламско веровање је оно са чиме је Аллах слао Посланике, спуштао Књиге и оно са чиме је обавезао човечанство, као што каже Узвишени Аллах: „Ми смо сваком народу посланика послали: 'Аллаху ибадет (богослужење) чините, а лажних божанстава се клоните!'“ (Кур’ан, поглавље Пчела, 36.) Сваки Посланик је дошао са позивом у ово веровање, и све божанске Књиге су објављене да појасне исправно веровање, да појасне оно што га поништава, шта је супротно том веровању или шта га умањује. Ово је веровање наређено сваком пунолетном човеку, па је због места које веровање заузима и његове важности, наређено његово чување, изучавање и упознавање са њим пре свега осталог, нарочито јер се на веровању заснива срећа човечанства, на овоме и на Будућем свету.

 • Српски

  DOC

  Писац : Закир Наик Превод : Сенад Реџовић Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Ирфан Клица Рецензија : Љубица Јовановић

  Ислам је семитска религија која има око 1.5 милијарди следбеника широм света. Реч ислам значи покоравање вољи Узвишеног Аллаха. Муслимани прихватају Кур’ан као Аллахову Објаву последњем посланику, Мухаммеду. Ислам учи да је Аллах људима слао посланике у свим раздобљима људске историје, са поруком Божије Једноће и веровања у Судњи дан. По исламу, један од основних делова вере је веровање у све Божије посланике: Адама, Ноа, Абрахама, Исака, Јакова, Мојсија, Исуса и многе друге, нека је на све њих мир.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Темељ и особеност ислама је веровање у једноћу (монотеизам) и јединственост Свемогућег Бога, који је Створитељ и Господар свега, савршен у свим Својим својствима. Он Сам једино заслужује сво обожавање. У томе лежи наш успех и спасење на овом и на будућем свету.

 • Српски

  YOUTUBE

  Превод : Фејзо Радончић Рецензија : Љубица Јовановић

  Заиста, однос човечанства према Божијем стварању, Његовој величини и Његовом управљању овим свемиром, се разликује од једне особе до друге. Сви људи, без изузетка, користе Његове безбројне благодати и то свакодневно. И сви они знају да створења морају имати Створитеља, да производ мора имати произвођача. Неки од њих верују у Њега, цене величанственост Створитеља и захваљују Му се на Његовим благодатима, док други не верују, претварају се да не знају за Њега, и тиме не признају Његову савршеност, лепоту стварања и Његове благодати.

 • Српски

  PDF

  Овај чланак нам говори о томе ко има искључиво право да буде обожаван, и шта бива са онима који то право прекрше.

 • Српски

  PDF

  Рецензија : Љубица Јовановић

  Овај чланак објашњава стварност тога да је Узвишени Бог Тај Који опскрбу даје и чини да све опстоји. И указује на величанственост човековог организма, а што указује на величанственост Створитеља Који све савршено ствара.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Тематика овог кратког видео садржаја је појашњење значења које у себи садржи Божије име – Владар. Бог је једини Владар! То је величанствено име пуно узвишености и лепоте. Ово име указује на величину, власт и узвишеност Бога. Само Бог поседује потпуну власт. Он, Бог је Истинити Владар у чијој су власти Земља и небеса, Који је близу створења Својих и молитве им услишава. Нека је узвишен Владар Истинити, нема бога осим Њега. Слављен нека је Владар Који све поседује!

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Тематика овог кратког видео садржаја је појашњење значења која у себи садржи Божије име „Онај Који воли и помаже Своја створења, вернике.“ Како ли је само величанствено ово Божије име! Срцу даје смиреност и сигурност. Он је Бог, Заштитник Који много дарује, Доброчинитељ Који обилно даје. Онај Који воли и помаже Своја створења, вернике. Слављен је Он! Заштитник, Господар и Владар, Онај Који је савршен у Својој слави и величини.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Тематика овог кратког видео садржаја је појашњење значења која у себи садржи Божије име Величанствени. Величанствени! Како ли је само величанствено ово име! Само је Он Величанствен и нико Га не може надвладати нити се са Њим може упоредити у тој величанствености. Слављен си, наш Господару, Ти си Величанствени! Ми Те не обожавамо онако како Ти уистину заслужујеш, и не дајемо Ти право једноће које Теби уистину припада, Ти си Величанствени и Благи, а ми смо Твоја створења, твоје слуге.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Тематика овог кратког видео садржаја је појашњење значења која у себи садржи Божије име Заштитник. Заштитник! Како ли је само величанствено ово Божије име. Оно испуњава срца смиреношћу, тела се смирују, и људски слух се одмара слушајући ово величанствено Божије име.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења лепог Божијег имена „ Свезнајући“, и појашњење свеобухватности и неограничености Његовог знања и Његовог познавања свега што постоји.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења Божијег имена „Онај Који све чује“.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења лепог Божијег имена „Онај Kоји прашта“, име које је срцима људи једно од најближих имена, и које нам указује да су врата опроста увек отворена.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења Божијег имена „Онај Који је без недостатка“.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења лепог Божијег имена „Онај Који све обезбеђује“.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Појашњење значења Божијег имена „Онај Који све види“.

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Овај видео садражај спомиње појашњење Божије величине и узвишености и објашњава да је Он чист од било каквих мана и да је описан са потпуним особинама и својствима

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  Овај кратки видео снимак појашњава значење Божијег имена "Свемоћни" и указује на чињеницу да је Његова моћ неограничена

 • Српски

  MP4

  Превод : Љубица Јовановић Рецензија : Фејзо Радончић

  У овом кратком видео снимку се појашњава значење Божијег имена "Милостиви" и указује се на очигледне трагове Божије милости

Страница : 3 - Од : 1