Научне категорије.

معلومات المواد باللغة العربية

Orientalism and Orientalists

Број материјала: 1

  • Српски

    PDF

    Ова књига се сматра најбољим делом јер је научно истраживање које је доказује да је дошло до искривљења Старог и Новог завета и доказ против погрешног веровања у тројство и у божанственост Исуса, а уз то потврђује је посланство посланика Мухаммеда, нека су мир и спас на њега и Исуса. Књига такође пружа одговоре на сумње и лажи које оријенталисти и хришћански мисионари износе на рачун Ислама.