Surat Al Hadidi Hacare Na Awtu Aya ( 16 - 19 )

qaranwu dana : muhammad suquna

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

xirise nda ke taxura jopa ti muminin al hala e sondomu nga kanna allaya e ga sadaxa kinni alla da muso xore wa kun da

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini