ఇస్లాం దృష్టిలో జీవశాస్త్ర పరిణామక్రమం

వివరణ

జీవశాస్త్ర పరిణామక్ర సిద్ధాంతం డైరక్టుగా ఇస్లామీయ బోధనలతో విభేదిస్తున్నదా లేక వాదోపవాదాలకు ఖాళీ వదిలి పెడుతున్నదా

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్