గణితశాస్త్ర అభివృద్ధిలో ఇస్లాం ధర్మం పాత్ర

వివరణ

డాక్టర్ జొహర్ షనాన్ ఇద్రీస్ 10 అక్టోబరు 2011 నాడు ప్రచురించిన వ్యాసం. చివరిసారి అది 23 అక్టోబర్ 2011 సరిదిద్దబడింది. దీనిని 3831 మంది సందర్శించారు అంటే సరాసరి రోజుకు 7 మంది దీనిని చదువుతున్నారు. దీని రేటింగ్ 5 కు 5. 149 మంది దీనిని ముద్రించుకున్నారు. ఇద్దరు ఈమెయిల్ ద్వారా ఇతరులకు పంపినారు. దీనిపై ఇంత వరకు ఎవ్వరూ వ్యాఖ్యానించలేదు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్