ఇష్టానుసారం స్వేచ్ఛాగా జీవించేందుకే మనం పుట్టించబడినామా

వివరణ

1- మనపై మరియు మన జీవితంపై మనకు ఎంత స్వేచ్ఛ ఉన్నది. 2- విధిపై ఇస్లామీయ దృక్పథం మరియు ఈ భావనను ముస్లింలు ప్రాక్టికల్ గా తమ జీవితాలలో ఎలా ఆచరణలో పెడుతున్నారు

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్