ముస్లిమేతరులను క్షమించిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం

రచయిత :

వివరణ

తనను హత్య చేయాలని ప్రయత్నించి, పన్నాగాలు పన్నిన మరియు తన ధర్మప్రచారాన్ని అడుగడుగునా అడ్డుకున్న కొందరు ముస్లిమేతరులపై ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చూపిన క్షమాగుణం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్