అహ్మదియ్యహ్

వివరణ

1- ఇస్లాం ధర్మం యొక్క అసలు బోధనలతో అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా విభేదిస్తున్నది. అసలు అహ్మదియ్యహ్ మతం ఎలా ప్రారంభమైంది, ఇస్లాం ధర్మంతో అది ఎలా విభేదిస్తున్నది, అది ఎలా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయింది. 2- అహ్మదియ్యహ్ మతం యొక్క సిద్ధాంతాలు, అంతిమ సందేశమైన ఖుర్ఆన్, అంతిమ ప్రవక్త అయిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు జిహాద్ లపై వారి అభిప్రాయం. 3- అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించిన ఈ వ్యాసం యొక్క ముగింపు మాటలు, మిర్జా గులాం అహ్మద్ యొక్క మాయలు, అహ్మదియ్యహ్ మతం గురించి ముస్లిం పండితులు ఏమంటున్నారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్