నేను పరదాను ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నాను

వివరణ

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తాలిబాన్ల చెరలో చిక్కుకున్న ఒక బ్రిటీష్ రిపోర్టర్ పరదా పై తన అభిప్రాయాలను మరియు ఇస్లాం ధర్మంలో స్త్రీల ఉన్నత స్థానాన్ని గురించి వివరిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్