ఖియాముల్ లైల్ - రాత్రి నమాజులు

వివరణ

ఈ వ్యాసంలో ఖియాముల్ లైల్ అంటే రాత్రి పూట చేసే నమాజుల శ్రేష్ఠత మరియు ప్రయోజనాల గురించి షేఖ్ జమాల్ జర్బోజో చర్చించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్