ధార్మిక పదాల నిఘంటువు

వివరణ

ఇస్లామీయ పదాల ఆడియో డిక్షనరీ ఇంగ్లీషు పదాల అనువాదం అరబీ భాషలో. దీని తయారు చేసిన వారు డాక్టర్ అబ్దుల్లాహ్ అబూ అషీ అల్ మలికీ మరియు డాక్టర్ అబ్దుల్ లతీఫ్ అల్ షేఖ్ ఇబ్రాహీమ్. ధార్మిక పదాల ఒక సమగ్రమైన నిఘంటువు, పదపట్టిక, ధార్మిక పదాలు మరియు పరిభాషలతో కూడిన పదపట్టికలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్