అత్యద్భుత ఖుర్ఆన్

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లోని సైంటిఫిక్ అద్భుతాలు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్