ఈమాన్ బలహీనపడటం

వివరణ

ముస్లింలలో ఈమాన్ (దైవ విశ్వాసం) బలహీనపడటమనే విషయం సర్వసాధారణమై పోయింది. అనేక మంది ప్రజలు తమ మనస్సు బండరాయిలా మారిపోయిందని చెబుతుండడం వింటుంటాము - నా మనస్సంతా కఠినత్వంతో నిండిపోయినట్లు అనిపిస్తున్నది, ఆరాధనలలో సంతృప్తి కలగడం లేదు, నాలోని ఈమాన్ అడుగంటిపోయినట్టు అనిపిస్తున్నది, ఖుర్ఆన్ పఠనం నాలో చలనం తీసుకురావటం లేదు, చాలా తేలిగ్గా నేను పాపాలలో పడిపోతున్నాను. అనేక మంది ప్రజలలో మనకు ఇలాంటి ఆందోళన కనబడుతుంది. ఈ సమస్య ప్రతి వినాశానికి మరియు అనర్థానికి కారణం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్