జీసస్ అలైహిస్సలాం మరియు మరియం గురించి బైబిల్ మరియు ఇస్లామీయ బోధనలలోని పదకొండు వాస్తవాలు

వివరణ

మహాప్రవక్త అయిన మర్యం కుమారుడు జీసస్ అలైహిస్సలాం యొక్క పర్సనాలిటీపై ఈ పుస్తకం చర్చిస్తున్నది. ఆయన స్వభావం గురించి వివరిస్తున్నది. ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించిన అన్ని అపోహలకు, అపార్థాలకు బైబిల్ మరియు ఇస్లామీయ మూలాల ఆధారంగా సమాధానం ఇస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్