అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి బైబిల్ ఏమంటున్నది

వివరణ

దీనిలో 35 పేజీలు ఉన్నాయి. షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ మరియు ఇతరులకు బైబిల్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన మరియు భవిష్యవాణుల గురించి జరిగిన చర్చలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్