కేటగిరీలు

 • ఇంగ్లీష్
  video-shot

  MP4

  ఈ భాగంలో అల్ ఉద్హియహ్ నియమాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

 • ఇంగ్లీష్

  PDF

  ఈద్ అల్ అద్ హా వార్షిక పండుక సందర్భంలో, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మిలియన్ల ముస్లింలు ఉదియహ్ ఖుర్బానీ చేయటం అనే ఒకే విధమైన ఆరాధనలో పాల్గొంటారు. మరి, ఉదియహ్ ఖుర్బానీ నియమనిబంధనలు ఏమిటి ? వాటి షరతులు ఏమిటి? ఈద్ ఖుర్బానీ ఇవ్వదలచిన ముస్లింలు, దుల్ హజ్ మాసం మొదటి పది దినాలలో ఏ యే పనులకు దూరంగా ఉండాలి? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ మరియు ఈ గొప్ప ఆరాధన ఎలా చేయాలి అనే ప్రశ్నకు ఇక్కడ చక్కటి సమాధానం ఇవ్వబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్