ఈ డైలాగ్ www.edialogue.org

ఈ డైలాగ్ www.edialogue.org

వివరణ

www.edialogue.org అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముస్లిమేతరులు ధర్మ ప్రచారకులతో ఇస్లాం ధర్మం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకునేందుకు స్వేచ్ఛగా పరస్పరం చర్చించే అవకాశం కల్పిస్తున్న ఒక వెబ్సైటు. ఇక్కడి ధర్మప్రచారకులు ఇస్లామీయ విద్య నభ్యసించిన మంచి విద్యావంతులు. ఇక్కడ వన్ టు వన్ చాటింగ్ జరుగుతుంది. దీని సేవలు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్