వ్యక్తిగత పేర్లను అనువదించే హక్కు మీకు లేదు

డిజైనర్ :

వివరణ

బైబిల్ లో ప్రస్తావించబడిన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పేరు గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది. ఇంటర్నెట్ సేవలలో ఒకటైన గూగుల్ ట్రాన్సలేటు ను ఉపయోగిస్తూ, ఈ వ్యాసం ముస్లింలపై వస్తున్న కొన్న నిందలలోని సత్యాసత్యాలను స్పష్టం చేస్తున్నది. గూగుల్ ట్రాన్సలేటులో పనిచేస్తున్నది ముస్లిమేతరులు కాబట్టి, ముస్లింలు పక్షపాతంతో ఈ పదాలను అనువదించారనే నిందలు నిర్వీర్యం అయిపోతున్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్