ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి వివేకవంతుల ధృవీకరణ

రివ్యూ:

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ది గ్లోబల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది ప్రాఫెట్ ఆప్ మెర్సీ అందజేసిన ఒక మంచి పుస్తకం. ఇందులో సుప్రసిద్ధ వ్యక్తులు ఆయన గురించి ధృవీకరించిన అనేక అంశాలు ప్రస్తావించబడినాయి. ఉదాహరణకు మైకెల్ హార్ట్, జార్జ్ బెర్నార్డ్ షా, మహాత్మా గాంధీ, గుస్తవ్ లి బోన్, లియో టాల్ స్టాయ్, వోల్ఫ్ గాంగ్ గోయిథ్...

ఫీడ్ బ్యాక్