రమదాన్ శుభాలు

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

రమదాన్ పవిత్ర మాస శుభాలు అనే పేరుతో తయారైన ఈ వీడియో సీరీస్ లో రమదాన్ మాస ప్రాధాన్యత, ఉపవాసాల ప్రయోజనాలు, రమదాన్ మాస కార్యక్రమాలు, రమదాన్ మాస శుభాల గురించి డాక్టర్ అబ్దుల్లాహ్ హాకిమ్ క్విక్ చక్కగా వివరించారు. చాలా ఆసక్తికరమైన సీరీస్. ముస్లింల కొరకు ఎంతో సమాచారం ఉన్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్