Kategori ilmiyah

 • Indonesia

  PDF

  Tulisan ini berusaha untuk memberikan argumentasi yang berusaha meluruskan kesalahpahman tentang syaikh Abdul Wahhab dalam peranannya di Saudi Arabia

 • Arab

  MP3

  Sebuah kitab yang menjelaskan kewajiban bersikap wala` terhadap orang orang beriman, terutama para ulama yang merupakan pewaris pada nabi. Penulis menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari para ulama Islam yang diterima umat secara sengaja menyalahi sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka sepakat atas wajibnya mengikuti nash nash yang shahih...

 • Indonesia

  PDF

  Sungguh generasi pendahulu kita dengan sadar telah menikmati sensasi ayat-ayat al-Quran dan sunah Nabi. Mereka mengamalkannya dalam praktek keseharian. Kehidupan di luar masjid tidak membuat mereka tidak menjalankannya. Mereka tidak memisahkan dan menjadikan aktivitas kehidupan amaliah (duniawi) sebagai satu sisi dan agama pada sisi yang lain, tetapi keduanya saling melengkapi. Mereka adalah generasi yang telah menaklukkan dunia. Al-Quran dan sunah mengalir dalam darah yang bercampur dengan daging dan lemak mereka. Risalah ini adalah petikan dari kisah-kisah generasi salafusoleh dalam berinteraksi dengan ayat-ayat al-Quran. Semoga dapat menjadi pelajaran.

 • Indonesia

  PDF

  Aliran Sufi, penyebarannya begitu meluas di banyak negeri Muslim. Tidak diketahui secara pasti siapa yang mulai menggagasnya pertama kali. Yang jelas, dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah : “ Nama Sufi belum ada pada tiga kurun pertama (umat Islam). Istilah itu baru muncul setelah itu ”. (Majmû Fatâwâ 11/5). Dalam makalah ini dijelaskan tentang pengingkaran Imam Syafii terhadap alira-aliran sesat sufi

 • Arab

  MP3

  Ceramah tentang otobiografi Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah- disertai pertanyaan sekitar ilmu dan ulama, dakwah dan para da'i.

 • Arab

  MP3

  Ceramah ini memberi pesan untuk semua agar bertaqwa kepada Allah ta'ala dan memahami agama serta mengamalkan syari'at Allah. Dan menceritakan perjalanan Syaikh bersama kitab sejak kecil setelah matanya tidak melihat

 • Indonesia

  PDF

  Nama Imam Syafi’i sudah begitu familiar ditelinga kita, beliau adalah imam kita. Tetapi apakah kedekatan nama beliau dihati kita sudah sama pada pengenalan kita pada sosok pribadi beliau? Barangkali belum? Nah, didalam risalah ini dijelaskan tentag sosok pribadi beliau secara sempurna…

 • Arab

  MP3

  Pengarahan dari Syaikh Bin Baz di hadapan sejumlah Syaikh dan penuntut ilmu, mendorong untuk berpegang dengan al-Qur`an dan sunnah, serta menjelaskan pentingnya saling memberi nasehat dalam kebenaran di antara kaum muslimin.

 • Indonesia

  PDF

  Sosok Ibnu Taimiyah menggambarkan seorang ulama besar, hujatul Islam yang dipenuhi dengan ilmu, amal dan dakwah. Namun, kedengkian terhadap dakwah tauhid yang beliau bawa banyak orang menghujat beliau bahkan mengkafirkannya. Untuk lebih mengenal sosok beliau, didalam risalah ini penulis bawakan secara ringkas tentang biografinya walaupun belum mewakili kehidupan beliau yang dipenuhi dengan pelajaran…

 • Indonesia

  PDF

  Membaca biografi para ulama akan memotivasi kita didalam meneladani nabi Muhammad Shalallahu ’alaihi wa sallam, sebab ulama adalah pewaris ilmu para nabi, dalam risalah ini penulis bawakan biografi seorang ulama besar yang pernah dimiliki umat ini yang kisahnya mengukir dalam sejarah kejayaan Islam. Mudah-mudahan dengan membacanya menumbuhkan semangat kita didalam meneladini mereka.

 • Indonesia

  PDF

  Ulama adalah warisan para Nabi, yang patut kita jadikan sebagai panutan, nah didalam risalah ini kita dibawa jauh kebelasan abad silam guna menyelami serta melihat sosok ulama salaf dari pendahulu kita yang begitu tegar mempertahankan kebenaran tanpa adanya pamrih yang dia inginkan…..

 • Indonesia

  MP4

  Ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdat tentang sejarah hidup Imam Bukhari dan perjuangan beliau dalam membela, meriwayatkan dan menyebarkan sunnah rasulullah shalallahu’alaihiwasallam dan pujian ulama terhadap beliau …….

 • Arab

  PDF

  Para ulama telah meninggalkan begitu banyak karya tulis yang tidak ternilai harganya dari berbagai disiplin ilmu, namun tidak gampang memilih dan memilahnya, karena itulah muassasah Durar Saniyah mencoba mengumpulkan semua itu untuk memudahkan para penuntut ilmu...dalam lembaran ini merupakan perbendaharaan kitab kitab tarikh dan biografi.

 • Arab

  PDF

  Pengarang, Penulis : Syamsyuddin An Nawawy

  Kitab Siyar A'lam Nubala` dipandang sebagai kitab paling munomental dalam biografi yang dipelajari pembaca dan peneliti, ia merupakan ringkasan buku buku sejarah Islam. Penulis menyusun bukunya berdasarkan generasi, di mana ia menulisnya atas empat puluh generasi...

Tanggapan anda