qusbih islaamitte barra : nuur qaayida daraami

Mu tummabul nee yanfaqeh