maarki shiif xiqsita gaddalih islaminnah gabbaaqu

Mu tummabul nee yanfaqeh