udciya oggol elle taallu dudda shuruutuk raqteemi

Ux weeloosiyya

qarfah ayro udciyah yasguuden saqih masgaada yalli xaqul oggol elle taallu dudda shuruutuk raqteemit yaba darsi kinni.

Mu tummabul nee yanfaqeh