udciya oggol elle taallu dudda shuruutuk raqteemi

Ux weeloosiyya

qarfah ayro udciyah yasguuden saqih masgaada yalli xaqul oggol elle taallu dudda shuruutuk raqteemit yaba darsi kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub