islam diinih dudda kee kay numma kee usuk leh yan baxasa gersi diinittek

Bicsiyya :

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh