islam diinih makaado kee kay mabadi i

Mu tummabul nee yanfaqeh