islaminna macaay- islaminnah qaxmaqaane kee islaminna baxsa elle leh taniimi

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh