Fetva rreth muajit Safer

Përshkrimi

Këto janë katër fetva për disa bindje të njerëzve reth muajit Safer, të cilat i ka dhënë Komisioni i Përhershëm për Fetva – në Arabinë Saudite, e që kanë të bëjnë me:
- A lejohet pesimizmi me muajin Safer?
- A është më mirë që në muajin Safer të largohemi nga lidhja e kontratës së martesës, synetia e vepra të ngjashme?
- Cila është dispozita për tevessulin në muajin Safer?
- Cila është dispozita për namazin nafile të mërkurën e fundit të muajit Safer.

Kategoritë:

Mbresat