safe fonu tuwaqunwa

duwanwe fasanwu taxu

فضل الدعاء

nonu yirigeye: 1

  • Soninke

    MP3

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Xirise sehe duwanwe kamma ado wirdunu sigira be gai silamaxundi ado duwanwe haqatinu ado jikunu be ga qawa duwanwa nada ado na tuge allah kamma

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini