• Soninke

  MP4

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi Pr. Abdoulaye BA EpisodeAwa sehene ati Hadama remme tage tin a alla bane ya batu ammxa filladi kafu alla ya

 • Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ke gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe tonwondiye kamma ti allah ya nan ti tunka ta adi agnta allah bane koti ado hibe ga ke sahandini geli sefenwa ado golle.

deri nkara : 1 - geli : 1