• Soninke

  MP4

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe nati kappa lemanta allah da sado silamaxu riyenwa eda filandi kafu allaya silamaxunda tonwu bangandi.

 • Soninke

  MP3

  qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

  Xerise sefe yere fisu ga aqidh sahant soxini na awtu sahaye ado masande moxo ado qurisinde allh tananda ado tekke ado hinu be ga kome kinyana a kamanwa ado filla kape ado gija katanu kite fofo aqida torono

 • Soninke

  MP3

  sagande : Muhammad Kaba

  Al seixi jadu asa kaba da abangandi ati modi talibaxu na geli fila kape darenya

deri nkara : 1 - geli : 1