islam diinil naqoosale madqaa kee kay amol heen aneewaynu

Mu tummabul nee yanfaqeh