islam diinil naqoosale madqaa kee kay amol heen aneewaynu

fiirise :

Amoggacsa:

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh