• Hausa

    LINK

    Wannan aiki ne na musamman domin koyarda hukunce-hukuncen musulunci da harsuna da dama na duniya, domin watsawa da yaxa ingantaccen koyarwan musulunci tsakanin musulmai, wannan aiki ya qunshi littafi mai xauke da hotuna Wanda yake qunshe da babuka biyar, wato tsarki, sallah, azumi, zakka da hajji. Littafin yana qunshe da sharhi Wanda ke bayani da dalilai domin sauqaqawa ga makaranci. Hakanan yana xauke da bidiyo Wanda ke bayanin waxancan babuka guda biyar a aikace , bugu da qari ga DVD da dai sauran hanyoyin yaxa ilimi na zamani

ra ayinka nada mahimmanci