Hagooggi dubartii muslimaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee sirna hagooggii dubartii muslimaa waan jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.