19 - Chương Mar-yam ()

|

(1) Kaf. Ha. Ya.'Ain. Sad.

(2) (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng Ân của Thượng Đế của Ngươi đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, Zakariya.

(3) Khi Y âm thầm cầu xin Thượng Đế của Người.

(4) Y thưa: "Lạy Thượng Đế của bề tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đã yếu ớt và mái đầu (của bề tôi) óng ánh hoa râm, nhưng lạy Thượng Đế, bề tôi không hề bất mãn trong việc van cầu Ngài."

(5) "Và quả thật, bề tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bề tôi (vĩnh viễn ra đi) trong lúc vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó xin Ngài ban cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dõi."

(6) "Để nó thật sự thừa kế bề tôi và thừa kế dòng dõi của Ya'qub và lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bề tôi của Ngài)."

(7) Hỡi Zakariya, TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; tên của nó là Yahya (Giăng). Từ trước đến nay TA chưa hề đặt tên cho ai giống như thế.

(8) Y thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Làm sao bề tôi có thể có con trong lúc vợ của bề tôi hiếm hoi, vả lại bề tôi đã già yếu”.

(9) (Allah) phán: “Đúng như thế! Thượng Đế của Ngươi phán: ‘Chuyện đó rất dễ đối với TA. Chắc chắn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc Ngươi không là gì cả.”

(10) (Zakariya) thưa: “Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho bề tôi một dấu hiệu.” (Allah) phán: “dấu hiệu của Ngươi sẽ như sau: Ngươi sẽ không nói chuyện với mọi người trong ba đêm liên tiếp.”

(11) Thế là (Zakariya) bước ra khỏi phòng tu kín đến gặp người dân của Y và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối.

(12) (Allah phán cho Yahya:) “Hỡi Yahya, hãy nắm vững Kinh Sách (Tawrah) bằng tất cả nghị lực của Ngươi!” Và TA ban cho Ngươi sự khôn ngoan dẫu rằng Ngươi hãy còn ít tuổi.

(13) Và TA làm cho Y có lòng thương người và trong sạch; và sùng bái (Allah).

(14) Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản nghịch;

(15) Và Bằng an được ban cho Y vào ngày Y chào đời, vào ngày Y lìa đời và vào ngày Y được phục sinh trở lại!

(16) Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) về Maryam khi Nữ rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía Đông;

(17) Nữ giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi TA cử Thiên Thần Jibril của TA đến gặp Nữ. (Thiên Thần) hiện ra trước mặt Nữ như một người đàn ông toàn diện;

(18) Nữ lên tiếng: "Tôi cầu xin Đấng Rất Mực Độ Lượng bảo vệ tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông là ngươi sợ Allah.”

(19) (Thiên Thần) bảo: "Ta chỉ là một vị Sứ của Thượng Đế của Ngươi (đến báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Ngươi một đứa con trai trong sạch.”

(20) Nữ thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể có được một đứa con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.”

(21) (Thiên Thần) bảo: (Sự việc sẽ) đúng như thế! Thượng Đế (Allah) của Ngươi đã phán: ‘Việc (tạo hóa) đó rất dễ đối với TA’. Và chắc chắn TA sẽ làm cho Y (Ysa) thành một Dấu lạ cho nhân gian và một Hồng Ân từ TA. Và đó là một việc đã được (Allah) quyết định.’”

(22) Sau đó Nữ (Maryam) thụ thai Y (Ysa) và cưu mang Y về tạm lánh mặt ở một nơi xa.

(23) Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy Nữ đến một thân cây chà là. Nữ (than thở:) “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết sớm trước việc này và bị quên bẵng đi (có tốt hơn không?)

(24) Nhưng (có tiếng) gọi Nữ từ bên dưới bảo: "Nàng chớ buồn phiền. Chắc chắn Thượng Đế của Nữ sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nữ."

(25) "Và hãy lắc thân cây chà là về phía Nữ, trái chín tươi sẽ rụng xuống mình Nữ."

(26) “Do đó, hãy ăn và uống và vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo: ‘Quả thật tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất Mực Độ Lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không nói chuyện với ai.’”

(27) Rồi (sau khi hạ sanh) Nữ ẳm đứa con về nhà gặp lại người dân của Nữ. Thấy thế, người dân (của Nữ) bảo: "Hỡi Maryam, chắc chắn Nữ mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thấy."

(28) “Hỡi em gái của Harun(103)! Cha của Nữ không phải là một người ác đức và mẹ của Nữ cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.”
(103) Harun này không phải là người anh của Nabi Musa mà là một người đức hạnh sống vào thời kỳ của Maryam.

(29) Nhưng Nữ lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?”

(30) (Đứa bé Ysa tức Giê Su) lên tiếng: "Ta là một người bề tôi của Allah. Ngài ban cho Ta Kinh Sách và chỉ định Ta làm một Nabi."

(31) "Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền cho Ta dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah suốt thời gian Ta còn sống."

(32) "Và hiếu thảo với mẹ Ta; và sẽ không hách dịch và vô phúc."

(33) “Và Salam (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ được phục sinh trở lại.”

(34) Đó là (câu chuyện của) Ysa con trai của Maryam: (và là) lời xác thực mà (những kẻ không tin) hãy còn nghi ngờ.

(35) Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không thích hợp (với Quyền Năng Siêu Phàm của Ngài.) Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế.

(36) Và (Ysa bảo): “Quả thật Allah là Thượng Đế của Ta và là Thượng Đế của các người. Do đó hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính Đạo.”

(37) Nhưng những giáo phái bất đồng ý kiến với nhau (về sự thật này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai phủ nhận việc sắp xảy ra Ngày (Xét Xử) Vĩ đại!

(38) Chúng sẽ nghe và thấy rõ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến trình diện TA. Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy lầm lạc công khai.

(39) Và hãy cảnh cáo chúng về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng.

(40) Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và chúng sẽ được đưa trở về gặp lại TA (để chịu sự xét xử).

(41) Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) về Ibrahim. Quả thật, Y là một người chân thật, một Nabi.

(42) Khi (xưa) Y thưa với phụ thân: "Thưa cha! Tại sao cha tôn thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi gì về cho cha?"

(43) "Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã không lĩnh hội được; bởi thế, xin cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha dến một con đường bằng phẳng."

(44) "Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shaytan (bởi vì) quả thật, Shaytan là một tên phản nghịch đã từng chống đối Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng."

(45) “Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng sẽ trừng phạt cha bằng một hình phạt khiến cha trở thành một người bạn của Shaytan (trong hỏa ngục).”

(46) (Người cha) đáp: “Hẳn con ghét những thần linh của cha lắm hay sao, hỡi con Ibrahim! Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ ném đá giết con; và hãy đi đâu cho khuất mắt cha trong một thời gian lâu.”

(47) (Ibrahim) thưa: "Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con sẽ cầu xin Thượng Đế của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Rộng lượng với con."

(48) “Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyện ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Thượng Đế của Ta; tôi hy vọng sẽ không đến nỗi vô phúc với lời cầu xin (chân thành) với Thượng Đế của Ta.”

(49) Do đó, khi Ibrahim từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài Allah, TA đã ban cho Y (đứa con) Is-haaq và (đứa cháu nội) Yaqub; và mỗi đứa đã được TA cử làm Nabi.

(50) Và TA đã ban Hồng Ân cho con cháu của Ibrahim và làm vinh danh Họ qua tiếng nói trung thực (của Họ).

(51) Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) về Musa. Quả thật, Y là một người chất phác; và là một Sứ Giả, một Nabi.

(52) Và TA đã gọi Y từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Y xích lại gần để (TA) nói nhỏ;

(53) Và TA lấy lòng Khoan dung mà gia ân cho Y (bằng cách cử) người anh của Y, Harun, làm một Nabi (để phụ tá).

(54) Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) về Isma'il. Quả thật, Y là một người giữ đúng lời hứa. Và là một Sứ Giả, một Nabi.

(55) Và Y đã từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ nguyện Salah và đóng Zakah, và Thượng Đế của Y hài lòng với Y.

(56) Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) về Idris (Enoch). Quả thật, Y là một người chân thật, một Nabi.

(57) Và TA đã nhấc Y lên một địa vị cao nhã.

(58) Họ là những người mà Allah đã gia ân trong số các Nabi xuất thân từ con cháu của Adam và từ những người mà TA đã chuyên chở trên chiếc tàu cùng với Nuh và từ con cháu của Ibrahim và của Israel và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần những Lời Mặc Khải của Đấng Rất Mực Độ Lượng được đọc ra cho họ, họ sụp xuống quỳ lạy và khóc.

(59) Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê lễ nguyện Salah và theo đuổi những dục vọng thấp hèn. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt.

(60) Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện. Bởi thế, họ là những người sẽ vào thiên đàng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi một tí nào:

(61) Các Ngôi Vườn Vĩnh Cửu (thiên đàng) mà Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng đã hứa với các bề tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. Quả thật, Lời Hứa của Ngài là điều nhất định sẽ phải xảy ra.

(62) Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tầm phào nào mà chỉ nghe lời chúc tụng 'Bằng an'. Trong đó họ sẽ được cung phụng đầy đủ vào buổi sáng và buổi tối.

(63) Đó là thiên đàng mà TA sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ Allah trong số bề tôi cua TA để thừa hưởng.

(64) Và chúng tôi (Thiên Thần) chỉ xuống trần theo Mệnh Lệnh của Thượng Đế (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammad!). Điều gì (xảy ra) trước chúng tôi và điều gì (xảy ra) sau chúng tôi và điều gì (xảy ra) giữa hai điều đó đều là của Ngài cả. Và Thượng Đế của Ngươi là Đấng không hề quên sót (một điều gì).

(65) (Ngài là) Thượng Đế (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và của những gì giữa trời đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngài; và hãy kiên nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết có ai giống Ngài hay không?

(66) Và con người (không có đức tin) lên tiếng: “Sao? khi chết rồi tôi sẽ được dựng sống lại hay sao?”

(67) Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đã tạo hóa ra y trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao?

(68) Bởi thế, nhân danh Thượng Đế của Ngươi (hỡi Muhammad!) chắc chắn TA sẽ tập trung chúng lại và cả bè lũ Shaytan nữa; rồi TA sẽ dẫn chúng đến quỳ gối xung quanh hỏa ngục.

(69) Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhất đã chống đối Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng ra (trình diện).

(70) Rồi TA biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nướng nhất trong đó (hỏa ngục).

(71) Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (hỏa ngục). Và đối với Thượng Đế của Ngươi (Muhammad!) đó là một quyết định chắc chắn sẽ phải thể hiện.

(72) Rồi TA sẽ giải cứu những ai sợ và thần phục Allah và TA sẽ để cho những kẻ làm điều sai quấy quỳ gối trong đó.

(73) Và khi những Lời Mặc Khải rõ rệt của TA được đọc ra để nhắc chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau: “Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?”

(74) Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hệ giàu có và hào nhoáng hơn chúng đã bị TA tiêu diệt?

(75) Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc thì Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước mắt - hoặc là hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế) - thì lúc đó chúng sẽ biết ai là kẻ có địa vị tồi tệ nhất và có lực lượng yếu ớt nhất.

(76) Và Allah sẽ gia tăng Chỉ Đạo cho những ai đi đúng đường. Và những việc làm từ thiện đối với Thượng Đế của Ngươi sẽ tồn tại lâu dài, và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc.

(77) Thế Ngươi có thấy (loại) người đã phủ nhận những Lời Mặc Khải của TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái.”

(78) Phải chăng y đã nhìn thấu điều vô hình hoặc đã nhận một Lời Cam Kết nào với Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng?

(79) Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều y đã nói và sẽ gia tăng hình phạt cho y (trong hỏa ngục).

(80) Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gặp lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết).

(81) Và họ chấp nhận những thần linh khác ngoài Allah mục đích nhờ chúng giúp họ thêm quyền thế và uy danh.

(82) Nhất định không! Những thần linh đó sẽ phủ nhận công trình thờ phụng của họ và sẽ trở thành đối thủ chống lại họ.

(83) Há Ngươi không thấy việc TA đã cử những tên Shaytan đến với những kẻ vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình?

(84) Bởi thế chớ vội chống báng chúng. Quả thật, TA chỉ gia hạn cho chúng một số (ngày gia hạn) nhất định.

(85) Vào một Ngày TA sẽ tập trung những người ngay chính sợ Allah đến trình diện Đấng Rất Mực Độ Lượng như một phái đoàn .

(86) Và TA sẽ lùa những tên tội lỗi xuống hỏa ngục như một đàn thú.

(87) Không ai có quyền can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng một Lời Cam Kết.

(88) Và chúng nói: “Đấng Rất Mực Độ Lượng đã có một đứa con trai.”

(89) Chắc chắn các ngươi đã dựng đúng một điều tội lỗi vô cùng tày trời;

(90) Vì thế mà các tầng trời gần như muốn vỡ tung, trái đất gần như muốn bể ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đổ tan tành.

(91) Bởi chúng bịa đặt điều cho rằng Đấng Rất Mực Độ Lượng có con trai;

(92) Và thật hết sức phi lý cho rằng Đấng Rất Mực Độ Lượng có một đứa con trai;

(93) Bởi thật tất cả những ai trong các tầng trời và trái đất đều đến trình diện Đấng Rất Mực Độ Lượng như một người bề tôi.

(94) Quả thật, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác.

(95) Và vào Ngày phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình diện Ngài.

(96) Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng Rất Mực Độ Lượng thương yêu.

(97) Bởi thế TA làm cho Nó (Qur'an) thành dễ dàng với chiếc lưỡi của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những người ngay chính sợ Allah và để cảnh cáo đám người hay cãi vã.

(98) Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị TA tiêu diệt? Há Ngươi có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm xì nào của chúng hay không?