81 - Chương Al-Takwir ()

|

(1) Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất;

(2) Và khi các vì sao rơi rụng;

(3) Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt;

(4) Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê;

(5) Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại;

(6) Và khi các đại dương dâng trào;

(7) Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác;

(8) Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi-

(9) Vì tội gì mà bé đã bị giết?

(10) Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra;

(11) Và khi bầu trời sẽ bị lột trần;

(12) Và khi hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn;

(13) Và khi thiên đàng sẽ được mang đến gần,

(14) Mỗi người sẽ biết điều mà y trình bày.

(15) Bởi thế, TA thề bởi các hành tinh lặn khuất,

(16) Di chuyển nhanh biến mất,

(17) Và bởi ban đêm khi nó ra đi;

(18) Và bởi ban mai khi nó thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ;

(19) Quả thật, Nó (Qur'an) là Lời phán của (Allah do) một Vị Thiên sứ (Jibril) rất vinh dự (đã mang đến),

(20) Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự,

(21) Được (các Thiên Thần) tuân theo nơi đó và rất đáng tin cậy.

(22) Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không phải là một kẻ điên.

(23) Và quả thật, Y đã thấy vị (Jibril) tại chân trời sáng tỏ.

(24) Và Y không giữ cho riêng mình điều huyền bí (vô hình).

(25) Và Nó (Qur'an) không là lời nói của Shaytan đáng tống xuất.

(26) Thế các ngươi đi đâu?

(27) Quả thật, Nó (Qur'an) chỉ là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhỡ muôn loài.

(28) Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường,

(29) Nhưng điều mà các ngươi muốn sẽ không thành tựu trừ phi Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận).